สถานะการจัดส่งปี 2559

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนธันวาคม2559

คุณ ปิยะภา จ.บึงกาฬ  | EMS Tracking Code : ER 2466 5943 5 TH

บริษัท โยนิโส จำกัด จ.กรุงเทพฯ  | EMS Tracking Code : ขนส่งKerry

อินเตอร์ คูลลิ่งเทค จำกัด จ.นนทบุรี  | EMS Tracking Code : ER 3991 2721  5TH  

คุณ อาทิตย์ จ.กรุงเทพ | EMS Tracking Code :  ER 3991 2720 1 TH

ร้าน narabodykit ประดับยนต์ จ.นราธิวาส | EMS Tracking Code : ขนส่ง ศรีพูนทรัพย์

บริษัท พลปิยะกรุ๊ป จ.กรุงเทพ | EMS Tracking Code : EQ 6754 7986 0 TH

ร้าน กิจชัยคาร์ออดิโอภูเก็ต จ.ภูเก็ต | EMS Tracking Code : EQ 6754 7987 3 TH

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สเปสซิ่ง จ.กรุงเทพ | EMS Tracking Code : ER 3995 3426 7 TH

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนพฤศจิกายน2559

ร้านเอกฟิล์ม จ.สุราษฎร์ธานี | EMS Tracking Code : ขนส่ง SP

คุณ Kritsada จ.ปทุมธานี | EMS Tracking Code : ER 3994 8223 3 TH

คุณ พิทักษ์พล จ.กรุงเทพฯ | EMS Tracking Code : ER 3540 7223 3 TH

คุณ ชัยมิตร จ.สมุทรสาคร | EMS Tracking Code : ER 2470 7123 0 TH

บ.ฮอนด้า ไดมอนด์ สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี | EMS Tracking Code : ER182710293TH

คุณ รณกร จ.พังงา | EMS Tracking Code : ER 2472 0378 3 TH

คุณ จิรัฐติยา  จ.มุกดาหาร | EMS Tracking Code : ขนส่งสิริพารา

คุณ วสุต  จ.นครราชสิมา | EMS Tracking Code : ขนส่งKerry

คุณ ธนาวัฒน์  จ.ชุมพร | EMS Tracking Code : ขนส่ง สปีดภาคใต้

คุณ นพดล  จ.นครราชสิมา | EMS Tracking Code : ER 2472 2632 5 TH

คุณ สิรวิชญ์  จ.เลย | EMS Tracking Code : ER 2472 2631 1 TH

คุณ ธีรวัฒน์  จ.เลย | EMS Tracking Code : ER 2472 0378 3 TH

ร้าน กิจชัยคาร์ออดิโอภูเก็ต  จ.ภูเก็ต   | EMS Tracking Code : EQ 9650 8765 0 TH

คุณ ธนวรรธน์  จ.สุรินทร์   | EMS Tracking Code : EQ 9651 0852 2 TH

คุณ ธีรินทร์  จ.สงขลา   | EMS Tracking Code : EQ 9650 7511 8 TH

คุณ มงคล  จ.อุบลราชธานี   | EMS Tracking Code : EQ 9650 7510 4 TH

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนตุลาคม2559

บจก.ศรีธนาวุฒิ จ.พังงา   | EMS Tracking Code : ER 1762 7373 5 TH

บีพี อินเตอร์โปรดักส์ จ.สมุทรปราการ  | EMS Tracking Code : Kerry Express

KAA Group Service จ.กาฬสินธุ์  | EMS Tracking Code : ER 1762 5403 9 TH

คุณ นัฐวุฒิ จ.อุทัยธานี  | EMS Tracking Code : ER 1762 5402 5 TH

บจก.เอสเอ็มซี ออโต้ พลัส จ.นนทบุรี  | EMS Tracking Code : รถบริษัท

คุณ กฤษฎา จ.สกลนคร  | EMS Tracking Code : ER 1762 0496 0 TH

คุณ อุรทิน จ.สุราษฎร์ธานี  | EMS Tracking Code : ER 1762 0495 6 TH

KAA Group Service จ.กาฬสินธุ์  | EMS Tracking Code : EQ 9650 2474 8 TH

KAA Group Service จ.กาฬสินธุ์  | EMS Tracking Code : EQ 0720 4643 5 TH

คุณ ธนาวัฒน์ จ.ชุมพร  | EMS Tracking Code : EP 1278 8059 2 TH

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนกันยายน2559

คุณ สุวิชาญ จ.ฉะเชิงเทรา  | EMS Tracking Code : ER 0826 4491 0 TH

บ.ทองการ์เด้น จ.ปทุมธานี | EMS Tracking Code : ER 0826 4490 6 TH

บ.ควอลิตี้ มัลติพลัส จ.สมุทรปราการ  | EMS Tracking Code : EQ 6752 0265 7 TH

คุณ สุนทร จ.สุโขทัย  | EMS Tracking Code : EQ 9264 0446 6 TH

คุณ ณรงค์ศักดิ์ จ.สุราษฏร์ธานี  | EMS Tracking Code : EQ 9264 0421 4 TH

 มิตซูขอนแก่นยนต์ไพบูลย์ จ.ขอนแก่น  | EMS Tracking Code : EQ 8526 5110 5 TH

บีพี อินเตอร์โปรดักส์ จ.สมุทรปราการ  | EMS Tracking Code : BROM000017143

 PBcar Detailing จ.ปทุมธานี  | EMS Tracking Code : EQ 5237 8231 8 TH

คุณ วรัญช์ธิตา จ.ปทุมธานี  | EMS Tracking Code : ER 0824 7736 9 TH

บ.โตโยต้าพิษณุโลก  จ.พิษณุโลก   | EMS Tracking Code : ER 0824 9438 4 TH

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนสิงหาคม2559

คุณ อนุวัตร จ.อำนาจเจริญ  | EMS Tracking Code : EP 9649 8437 2 TH

จันทบุรี ออโต้ กลาส จ.จันทบุรี  | EMS Tracking Code : EQ 5402 1214 3 TH

คุณ ณรงค์ศักดิ์ จ.สุราษฎร์ธานี  | EMS Tracking Code : EQ 5402 1213 0 TH

อินเตอร์ คูลลิ่งเทค จำกัด จ.นนทบุรี  | EMS Tracking Code :  EQ 5244 3853 7 TH

คุณ สมเจต จ.กทมฯ  | EMS Tracking Code : EQ 9265 5091 0 TH

คุณ ธรรมรงค์ จ.สุราษฎร์ธานี  | EMS Tracking Code : EQ 5237 1089 4 TH

คุณ เรืองสิทธิ์ จ.นครราชสีมา  | EMS Tracking Code : ขนส่ง เค อาร์ เอ็กเพลส

คุณ สมเจต จ.กทมฯ  | EMS Tracking Code : EQ 5247 1 4393 TH

KAA Group Service จ.กาฬสินธุ์  | EMS Tracking Code : ขนส่ง STD IV.5908-3131

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนกรกฏาคม2559

ใจดีแอร์แอนด์ไฮไฟ จ.ตรัง  | EMS Tracking Code : ขนส่งโกล้วน

KAA Group Service จ.กาฬสินธุ์  | EMS Tracking Code : BKAE000155102

คุณ ชลธิชา จ.ศรีสะเกษ  | EMS Tracking Code : EP 1278 4296 5 TH

อินเตอร์ คูลลิ่งเทค จำกัด จ.นนทบุรี  | EMS Tracking Code : EQ 6632 1285 5 TH

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนมิถุนายน2559

บจก.ฮอนด้า ไดมอนด์ สุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)   จ.สุราษฎร์ธานี  | EMS Tracking Code : EP 1278 4296 5 TH

คุณ ศิลป์ศุภา จ.ตราด  | EMS Tracking Code : EQ 5245 0177 3 TH

คุณ เถลิงชัย จ.นครราชสีมา  | EMS Tracking Code : EQ 5245 0176 0 TH

คุณ ภานุวัฒน์ จ.นครราชสีมา  | EMS Tracking Code : EQ 5242 3667 6 TH

คุณ อดิศร จ.ภูเก็ต  | EMS Tracking Code : ขนส่ง SD เอ็กเพลส

คุณ รณกร จ.พังงา  | EMS Tracking Code : ขนส่ง SD เอ็กเพลส

คุณ อนุพงษ์ จ.ลพบุรี  | EMS Tracking Code : EP 1157 7869 5 TH

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนพฤษภาคม2559

คุณ อนุพงศ์ จ.ภูเก็ต  | EMS Tracking Code : ขนส่ง สปีดภาคใต้

คุณ จิรัฐติยา จ.มุกดาหาร  | EMS Tracking Code : ขนส่ง สิริพารา

คุณ รณกร จ.พังงา  | EMS Tracking Code : ขนส่ง SD เอ็กเพลส

คุณ พงษ์ศกร จ.อุดรธานี  | EMS Tracking Code : ขนส่ง ยูดีสาย4

คุณ ดอกไม้ จ.สุพรรณบุรี  | EMS Tracking Code : ขนส่ง PM-PL

คุณ นัทธร จ.มุกดาหาร  | EMS Tracking Code : ขนส่ง NTC

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนเมษายน2559

คุณ จิรัฐติยา จ.มุกดาหาร  | EMS Tracking Code : ขนส่ง ศิริพารา เล่มที่ 11326 เลขที่ 566297

คุณ อำนวย จ.บึงกาฬ  | EMS Tracking Code : EQ 1136 5813 9 TH

คุณ ภานุวัฒน์ จ.นครราชสีมา  | EMS Tracking Code : EP 1618 6845 5 TH

คุณ ปัญญา จ.นครราชสีมา  | EMS Tracking Code : EQ 1798 3612 1 TH

เอ ออโต้แอร์ จ.ศรีสะเกษ  | EMS Tracking Code : EQ 1136 3769 0 TH

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนมีนาคม2559

คุณ วิชา จ.ยโสธร  | EMS Tracking Code : 

คุณ เฉลิมพล จ.สมุทรปราการ  | EMS Tracking Code :  EP 8186 4702 1 TH

คุณ สุธิดา จ.สมุทรสาคร  | EMS Tracking Code :  EP 8186 4701 8TH

คุณ ปัทมา จ.ชลบุรี  | EMS Tracking Code :  EP 8180 8376 7 TH

คุณ บุญเอก จ.สมุทรปราการ  | EMS Tracking Code :  EP 8180 8377 5 TH

คุณ บุญเอก จ.สมุทรปราการ  | EMS Tracking Code :  EP 8180 9334 0 TH

คุณ ไชยเจริญ จ.นครปฐม  | EMS Tracking Code :  EP 8186 5875 8 TH

คุณ พิทักษ์พล จ.กทมฯ  | EMS Tracking Code :  EP 8186 5874 4 TH

คุณ จิรัฐติยา จ.มุกดาหาร  | EMS Tracking Code : ขนส่ง สิริพารา

คุณ อารญา จ.อยุธยา  | EMS Tracking Code :  EP 8186 7149 3 TH

คุณ สุไลหมาน จ.สตูล  | EMS Tracking Code :  EQ 1130 4394 3 TH

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

คุณ วรชิด จ.ชลบุรี  | EMS Tracking Code : 

คุณ อดิศร จ.นครราชสีมา | EMS Tracking Code : 

คุณ มาสด้า จ.สมุทรปราการ  | EMS Tracking Code : EP 5198 2946 4 TH

คุณ วิชา จ.ชลบุรี  | EMS Tracking Code : EP 5197 8688 8 TH

คุณ ชุติพงศ์ จ.กรุงเทพฯ  | EMS Tracking Code : EP 8185 8361 8 TH

คุณ เอกชัย จ.กาญจนบุรี  | EMS Tracking Code : EP 1619 6087 4 TH

คุณ เฉลิมพล จ.สมุทรสาคร  | EMS Tracking Code : EP 1625 7849 9 TH

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนมกราคม 2559

คุณ จิตรายุส์ คลูลิ่งเทค จ.นราธิวาส  | EMS Tracking Code :

คุณ วัฒนา จ.สมุทรปราการ  | EMS Tracking Code : EP 5198 2946 4 TH

คุณ ประดิษฐ์ จ.อำนาจเจริญ  | EMS Tracking Code : 

คุณ ประยุทธ จ.นครราชสีมา  | EMS Tracking Code : 

คุณ อรศิริ จ.สมุทราปราการ  | EMS Tracking Code : EP 2096 4202 0 TH

คุณ สถาพร จ.นนทบุรี  | EMS Tracking Code : EP 2837 9349 5 TH

คุณ ธนกร จ.กรุงเทพฯ  | EMS Tracking Code : EP 1622 3520 2 TH

บ.สยามเอวีเอส จ.สมุทรปราการ  | EMS Tracking Code : 

คุณ สรศักดิ์ จ.นครราชสีมา  | EMS Tracking Code : EP 4553 8695 6 TH

คุณ อานนท์ จ.นครราชสีมา  | EMS Tracking Code : EP 4553 8696 0 TH

คุณ สุธิดา จ.สมุทรสาคร  | EMS Tracking Code : 

บ.อินเตอร์ คลูลิ่งเทค จ.นนทบุรี  | EMS Tracking Code : 

หมายเลขพัสดุปี 2558

หมายเลขพัสดุปี 2557