สถานะการจัดส่งปี 2558

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนธันวาคม 2558

บ.อินเตอร์ คลูลิ่งเทค จ.นนทบุรี  | EMS Tracking Code : EP 3227 6100 7 TH

คุณ สิทธิเดช จ.น่าน  | EMS Tracking Code : EP 3227 6099 5 TH

คุณ ประสิทธิ์ จ.นครศรีธรรมราช | EMS Tracking Code : EP 4550 9866 8 TH

คุณ อาทร จ.ฉะเชิงเทรา  | EMS Tracking Code : EP 4550 9865 4 TH

คุณ สุพี จ.กรุงเทพ  | EMS Tracking Code : EN 0329 2641 9 TH

คุณ ศรชัย จ.สุราษฏร์ธานี  | EMS Tracking Code : EP 4550 8352 7 TH

คุณ ปิยะพงษ์ จ.นนทบุรี  | EMS Tracking Code : รถบริษัทฯ ลว.14/12/58

คุณ สุวัฒน์ จ.จันทบุรี  | EMS Tracking Code : ED 8749 1721 6 TH

รวมอะไหล่ยนต์ จ.เชียงใหม่  | EMS Tracking Code :ขนส่ง NTC เล่มที่ 0958 เลขที่ 47896 ลว.4/12/58

คุณ ณัฐวุฒิ จ.สุราษฏร์ธานี  | EMS Tracking Code : EP 3228 8011 0 TH

คุณ ปริญญา จ.นครพนม  | EMS Tracking Code : ขนส่ง NTC เล่มที่ 0251 เลขที่ 12526 ลว.27/11/58

คุณ พิทักษ์พล จ.กทม  | EMS Tracking Code : EP 1138 9769 0 TH ลว.1/12/58

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

คุณ พิทักษ์พล จ.กทม | EMS Tracking Code : EP 3228 1279 0 TH ลว.16/11/58

ว่าที่ร้อยตรีฐานพัฒน์  จ.เพชรบูรณ์ | EMS Tracking Code : 

คุณ อิสรียา จ.นครสวรรค์ | EMS Tracking Code : 

คุณ รณกร จ.พังงา | EMS Tracking Code : ขนส่ง SD เอ็กเพรส เลขที่ใบขนส่ง 973/15 ลว.3/11/58

คุณ อนันต์ จ.กทม  | EMS Tracking Code : EN 8926 7779 0 TH

คุณ พิทักษ์พล จ.กทม  | EMS Tracking Code : EN 8926 7780 9 TH

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนตุลาคม 2558

คุณ จารุพัฒน์ จ.ขอนแก่น | EMS Tracking Code : ED 8912 2222 2 TH

คุณ อนุพงษ์ จ.ลพบุรี  | EMS Tracking Code : EL 4424 6114 5 TH

คุณ พัฒน์พงษ์ จ.เชียงราย  | EMS Tracking Code :

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนกันยายน 2558

คุณ จารุพัฒน์ จ.ขอนแก่น  | EMS Tracking Code : EL 4424 0969 8TH

คุณ วิภาภรณ์ จ.ปทุมธานี  | EMS Tracking Code :

คุณ สุธิดา  | EMS Tracking Code :

บ. บีพี อินเตอร์โปรดักส์ จ.สมุทรปราการ  | EMS Tracking Code :

คุณชัยยุทธ จ.ศรีสะเกษ  | EMS Tracking Code :

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนสิงหาคม 2558

คุณ สิทธิพล จ.อุดรธานี  | EMS Tracking Code : EL 4422 1649 9 TH

คุณ สุชีรา  จ.ลำปาง  | EMS Tracking Code : 

คุณ ชัชนาวิน  จ.พิษณุโลก  | EMS Tracking Code : 

คุณ ปัญญา  จ.สุราษฏร์ธานี  | EMS Tracking Code :ED 86647141 8 TH

คุณ สุนทร  จ.ศรีษะเกษ  | EMS Tracking Code : EN 6204 9440 3 TH

คุณ อัฐพล  จ.ขอนแก่น  | EMS Tracking Code : ED 86647140 4 TH

บ้านฟิล์ม ภูเก็ต  จ.ภุเก็ต  | EMS Tracking Code : ขนส่ง เอส.ดี.เอ็กซ์เพรส เล่มที่ 1566 เลขที่ 44 ลว.14/8/58 9440 3 TH

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนกรกฎาคม 2558

แต้ล้งฮั้ว 95 กรุ๊ป  จ.ระยอง  | EMS Tracking Code : 1186/59254 ลว.25/7/58

คุณขณาทิพย์  จ.ประจวบคีรีขันธ์  | EMS Tracking Code : EN 6208 0143 5 TH

88 ออโต้ จำกัด  จ.กทม  | EMS Tracking Code :  ลูกค้ามารับเองที่บริษัท

คุณจิรันธนิน  จ.กทม  | EMS Tracking Code : 

คุณดิษฐวัฒน์  จ.กทม  | EMS Tracking Code : ลูกค้ามารับเองที่บริษัท

ร้าน โมโมสติ๊กเกอร์  จ.พะเยา  | EMS Tracking Code : 

ร้าน ไก่ไดนาโม  จ.สุพรรณบุรี  | EMS Tracking Code : EL 9966 8691 4 TH

คุณการัน  จ.กทม  | EMS Tracking Code : รถบริษัทฯ

คุณเทียนชัย  จ.พระนครศรีอยุธยา  | EMS Tracking Code : 

ร้านสกุลดี  จ.สมุทรปราการ  | EMS Tracking Code : EN 5532 9654 4 TH

คุณภูริวัจน์  จ.นนทบุรี  | EMS Tracking Code : EN 5533 1729 2 TH

ร้านรวมอะไหล่ยนต์  จ.เชียงใหม่  | EMS Tracking Code : EN 5533 1728 9 TH

คุณธนกฤต  จ.กรุงเทพ ฯ  | EMS Tracking Code : EL 9968 1015 7 TH

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนมิถุนายน 2558

คุณภทวรรณ  จ.นนทบุรี  | EMS Tracking Code : EN 9967 7651 8 TH

คุณชัยโย  จ.ยโสธร  | EMS Tracking Code : EN 5530 2828 7 TH

คุณมนูญ  จ.นครสวรรค์  | EMS Tracking Code : EN 5529 0150 8 TH

คุณตระการ  จ.กรุงเทพ ฯ  | EMS Tracking Code : EN 5528 1265 2 TH

คุณจิ จ.เชียงใหม่  | EMS Tracking Code : EN 5528 1266 6 TH

คุณภานุวัฒน์  จ.นครราชสีมา  | EMS Tracking Code : EN 4810 0021 1 TH

คุณเฉลิมศักดิ์  จ.กรุงเทพมหานคร  | EMS Tracking Code : ลูกค้ามารับเองที่บริษัท

คุณศิริวัฒน์  จ.สุราษฎร์ธานี  | EMS Tracking Code : EN 4313 4719 8 TH

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนพฤษภาคม 2558

คุณสุธิดาร  จ.สมุทรสาคร  | EMS Tracking Code : EN 4313 2781 7 TH

คุณรณกร  จ.พังงา  | EMS Tracking Code : ขนส่ง SD เอ็กเพรส เลขที่ใบขนส่ง 159/3 ลว.26/5/58

คุณ กันติวรรณ  จ.ภูเก็ต  | EMS Tracking Code : EN 4313 5684 4 TH

คุณเฉลิมพล  จ.สมุทรปราการ  | EMS Tracking Code : EN EN 4313 5685 8 TH

คุณปุลิน  จ.ตรัง  | EMS Tracking Code : EN 4313 0649 9 TH

คุณเอกพง  จ.พระนครศรีอยุธยา  | EMS Tracking Code : EN 9558 6039 7 TH

คุณเสริมศักดิ์  จ.กรุงเทพฯ  | EMS Tracking Code : รถบริษัทฯ

คุณบุษบา  จ.ศรีษะเกษ  | EMS Tracking Code : ส่งขนส่ง NTC เลขที่ใบขนส่ง 0011/00504 ลว.11/5/58

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนเมษายน 2558

บจก.แต้ล้งฮั้ว (ทีแอลเอช) 95 กรุ๊ป (สาขา 00002)  จ.ระยอง  | EMS Tracking Code : ส่งขนส่งทวีทรัพย์ระยอง เลขที่ใบขนส่ง0983/49138 ลว.30/04/58

คุณศุภกิตติ์  จ.สงขลา  | EMS Tracking Code : ส่งขนส่ง พัฒนาเอ็กซ์เพลส เลขที่ใบขนส่ง 054/02698 ลว.29/4/58

คุณสุธิดา  จ.สมุทรสาคร  | EMS Tracking Code : EN 1188 7061 0 TH

คุณปิยะ  จ.กรุงเทพฯ  | EMS Tracking Code : EN 1192 2757 9 TH

คุณเดชาณัฐ  จ.ปทุมธานี  | EMS Tracking Code : EN 7673 5556 5 TH

คุณธัญวุฒิ   จ.สุราษฎร์ธานี  | EMS Tracking Code : ส่งขนส่ง เอส.พี.สุภาพันฑ์ เลขที่ใบนส่ง 58/12183 ลว.2/4/58 

คุณปิยพันธุ์  จ.นนทบุรี  | EMS Tracking Code : EN 1191 9733 3 TH

คุณสุทัศน์  จ.นนทบุรี  | EMS Tracking Code : EN 1191 9732 0 TH

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนมีนาคม 2558

คุณนันทศักดิ์ จ.ตรัง  | EMS Tracking Code : EN 1139 2452 3 TH

คุณศุภกิตติ์  จ.สงขลา  | EMS Tracking Code : EN 7875 1767 3 TH

คุณตะวัน  จ.สมุทรปราการ | EMS Tracking Code : รถบริษัท

คุณเดชาณัฐ  จ.ปทุมธานี | EMS Tracking Code :EN 7874 6689 7 TH

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

ร้านชาลีฟิล์มกรองแสง  จ.ขอนแก่น | EMS Tracking Code : EN 7878 4947 7 TH

คุณไกรสร  จ.กรุงเทพฯ | EMS Tracking Code : EN 7878 1995 7 TH

คุณการัน จ.กรุงเทพฯ | EMS Tracking Code : EN 7878 6076 4 TH

คุณดำรงค์ จ.ศรีษะเกษ | EMS Tracking Code : EN 7878 801203 TH

คุณภูเศวร์ จ.พิษณุโลก  | EMS Tracking Code : PB 6278 0296 5 TH

คุณวรุจ จ.สมุทรปราการ  | EMS Tracking Code : EN 7668 8866 5 TH

คุณการัน  จ.กรุงเทพฯ  | EMS Tracking Code : EN 7668 8867 9 TH

คุณอุมาริณ จ.ตราด  | EMS Tracking Code : EN 7670 4635 7 TH

คุณประยูน จ.กรุงเทพฯ  | EMS Tracking Code : EN 7670 4636 5 TH

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนมกราคม 2558

คุณจีรวัฒน์  จ.นนทบุรี  | EMS Tracking Code : EN 7679 4623 1 TH

คุณสมศักดิ์  จ.ชุมพร  | EMS Tracking Code : EN 7678 0538 9 TH

คุณสุวัฒน์  จ.จันทบุรี  | EMS Tracking Code : EN 7885 4875 5 TH