สถานะการจัดส่ง 2557

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนธันวาคม 2557

คุณสมมาส  จ.สตูล  | EMS Tracking Code : ส่งขนส่งพัฒนาเอ็กเพลส 

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

ร้านอาร์ทออโต้แอร์  จ.เพชรบูรณ์  | EMS Tracking Code : EL 7826 7161 9 TH

คุณวรรยา  จ.สมุทรปราการ  | EMS Tracking Code : EL 7826 7162 2 TH

หจก.อมตะกระจกรถยนต์ จ.ชลบุรี  | EMS Tracking Code : EN 7876 6688 0 TH

คุณชิตณุพงศ์  | EMS Tracking Code : ส่งรถบริษัท

ร้านแสงทองออโต้ซาวด์  | EMS Tracking Code : ส่งรถบริษัท

คุณธวัช จ.นครปฐม  | EMS Tracking Code : ลูกค้ามารับที่บริษัท

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนตุลาคม 2557

คุณกิตศักดิ์ จ.นครราชสีมา  |  EMS Tracking Code : ลูกค้ามารับที่บริษัท

คุณสรรพ์ภพ จ.นครปฐม  |  EMS Tracking Code : ลูกค้ามารับที่บริษัท

คุณกิตศักดิ์ จ.นครราชสีมา  |  EMS Tracking Code : ลูกค้ามารับ

    บริษัท GLASSTECH จำกัด |  EMS Tracking Code : EL 7563 4360 1 TH

คุณสุพจน์  จ.ขอนแก่น  |  EMS Tracking Code : PB 6281 0725 5 TH

คุณวรุจ จ.สมุทรปราการ  |  EMS Tracking Code : EL 7563 2455 9 TH

คุณศิริพัฒ  จ.สระบุรี  |  EMS Tracking Code : EL 5550 1967 1 TH

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนกันยายน 2557

คุณณัฐพงศ์ จ.สมุทรปราการ  |  EMS Tracking Code : EL 2829 7967 5 TH

คุณฤทธิรงค์ จ.กรุงเทพฯ  |  EMS Tracking Code : EL 2827 6560 4 TH

คุณสุพี จ.กรุงเทพฯ  |  EMS Tracking Code : EEL 5551 4102 9 TH

เอฟพี คาร์ช๊อป (คุณ รณกร ชูส่งแสง) จ.พังงา  |  EMS Tracking Code : ขนส่ง เอส.พี.สุภาภัณฑ์ เล่มที่ 57 เลขที่ 11510

คุณวีระศักดิ์ จ.สกลนคร  |  EMS Tracking Code : EL 5548 0874 9 TH

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนสิงหาคม 2557

คุณปรเมศวร์ จ.สมุทรปราการ |  EMS Tracking Code : EL 5548 4816 4 TH

คุณประดิษฐ์ จ.อำนาจเจริญ |  EMS Tracking Code : EL 55493306 8 TH

ร้านพิกุลประดับยนต์ |  EMS Tracking Code : ขนส่ง พัฒนาเอ็กเพลส พระราม 6 เล่มที่ 0178 เลขที่ 08889 วันที่ 27/8/57

คุณชัชวาลย์ จ.กรุงเทพฯ |  EMS Tracking Code : ส่งกับรถบริษัท

คุณไอลดา จ.กรุงเทพฯ |  EMS Tracking Code : EL 5544 8101 2 TH

คุณณัฐพงศ์ จ.สมุทรปราการ |  EMS Tracking Code : ลูกค้ามารับเองที่บริษัท

คุณอดิศร จ.ราชบุรี |  EMS Tracking Code : ลูกค้ามารับเองที่บริษัท

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนกรกฏาคม 2557

คุณครรชิต จ.กรุงเทพ ฯ |  EMS Tracking Code : EL 3740 7984 5 TH

คุณฤทัยรัตน์ จ.ลำพูน |  EMS Tracking Code : ขนส่ง นิ่มซี่เส็ง เลขที่บิล 5214070064656 วันที่ 3-7-57

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนมิถุนายน 2557

คุณนัฐวุธ  (เจ.เอ็น.ออโต้ช็อป) จ.สงขลา |  EMS Tracking Code : ขนส่ง พัฒนาเอ็กเพลส เล่มที่ 084 เลขที่ 04151 วันที่ 19-6-57

คุณกิตติธัช (เพอร์เฟคท์ ออโต้กลาส จำกัด)  จ.กรุงเทพ ฯ  |  EMS Tracking Code : ลูกค้ามารับเองที่บริษัท

คุณวินัย (นารายณ์แพค จำกัด) จ.กรุงเทพ ฯ  |  EMS Tracking Code : EL 2878 8287 1 TH

คุณชนาธิป  จ.กรุงเทพ ฯ  |  EMS Tracking Code : EL 0901 2572 1 TH

คุณบุษบา จ.ศรีสะเกษ   |  EMS Tracking Code : ขนส่ง NTC เล่มที่ 0464 เลขที่ 23179

หจก.บ้านสร้าง ออโต้เซอร์วิสแอนซัพพลาย  จ.พระนครศรีอยุธยา    |  EMS Tracking Code : EL 0908 3096 7 TH

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนพฤษภาคม 2557

คุณบุษบา จ.ศรีสะเกษ   |  EMS Tracking Code : ขนส่ง NTC เลขที่ 0947/47330

คุณคณาวุฒิ จ.หนองคาย   |  EMS Tracking Code : EL 0905 6844 1 TH

คุณไพศาล จ.ชัยนาท  |  EMS Tracking Code : EL 0377 7491 9 TH

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนเมษายน 2557

บริษัท ไทยวัฒนา ออโต้ฟิล์ม จำกัด  จ.สมุทรปราการ  |  EMS Tracking Code : รถบริษัทฯ

คุณโชคชัย   จ.สระบุรี  |  EMS Tracking Code : EK 8164 8707 0 TH

วีวีไอพี (คุณพิชชานันท์)   จ.สมุทรปราการ  |  EMS Tracking Code : รถบริษัทฯ

มิลานเวดดิ้งสตูดิโอ (คุณชนาธิป วัฒนโภคากุล) จ.กรุงเทพ ฯ   |  EMS Tracking Code : EK 6973 7084 7 TH

คุณทองสุก   จ.ปทุมธานี  |  EMS Tracking Code : EK 8164 9019 8 TH

คุณปิยะ   จ.กรุงเทพ ฯ  |  EMS Tracking Code : EK 6973 2439 1 TH

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนมีนาคม 2557

คุณอินทิรา  จ.กรุงเทพ ฯ |  EMS Tracking Code : EK 6978 5371 7 TH

คุณชัชวาลย์  จ.กรุงเทพ ฯ |  EMS Tracking Code : EK 4854 9263 5 TH

คุณณัฐพร  จ.สงขลา |  EMS Tracking Code : EK 4854 6670 1 TH

บจก.อู่วังน้ำเย็น (คุณอำนาจ หนอกกระโทก) จ.สระแก้ว  | EMS Tracking Code : EK 4854 6671 5 TH

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

คุณสุพรรณี จ.นครปฐม  |  EMS Tracking Code : EJ 5088 9796 2 TH

คุณสุทธวิทย์ จ.กรุงเทพ ฯ  |  EMS Tracking Code : EK 1859 8712 9 TH

คุณตะวัน จ.สมุทรปราการ  |  EMS Tracking Code : EK 4859 8710 1 TH

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนมกราคม 2557

คุณวรุจ จ.สมุทรปราการ   |  EMS Tracking Code : RH 6031 3071 2 TH

คุณชลธิชา  จ.สุรินทร์   |  EMS Tracking Code : บจก.รุ่งทิวา ทรานสปอร์ต No.20874 (ส่งขนส่ง)

คุณภทรพร  จ.จันทบุรี  |  EMS Tracking Code : EK 6961 9780 2 TH

คุณภาณุวัฒน์  จ.กรุงเทพ ฯ  |  EMS Tracking Code : EK 6968 8658 5 TH