สถานะการจัดส่ง

7 มกราคม 2559 9:17:45

คลิ๊กที่นี่เพื่อตรวจสอบสถานะสินค้า

         ems_logo_express.jpg

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนธันวาคม 2561

ร้าน เกล้า ประดับยนต์ จ.มุกดาหาร | EMS Tracking Code : ขนส่งสิริพารา เล่มที่53174 เลขที่265809

คุณ เบญจวรรณ วิชิตชยานนท์ จ.ภูเก็ต | EMS Tracking Code : MHNK000061553

ร้าน เอ็นพี จ.ชลบุรี | EMS Tracking Code : MHNK000061551

ร้าน ช.แชมป์ฟิล์มเซอร์วิสเชียงราย จ.เชียงราย | EMS Tracking Code : ขนส่ง นิ่มซี่เส็ง เลขที 5218120148105

คุณ กิติศัพท์ แย้มรัตน์ จ.ชลบุรี | EMS Tracking Code : ขนส่งพีเอ็ม เล่มที่101 เลขที่5048

คุณ ขวัญ สัมมาตรี จ.พระนครศรีอยุธยา | EMS Tracking Code : EV 3355 4866 5 TH

คุณ อมรเทพ จันทร์ช่วย จ.ตรัง | EMS Tracking Code : MHNK000064270

คุณ สุเทพ เสริมโสภิต จ.กำแพงเพชร | EMS Tracking Code : MHNK000064641

คุณ ศิริวัฒน์ ยางสมบูรณ์ จ.กาญจนบุรี | EMS Tracking Code : EW 0160 9632 4 TH

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

คุณ เกียรติศักดิ์ แสนมะโน จ.บุรีรัมย์  | EMS Tracking Code : RONG000638034

คุณ วลัยลักษณ์ นัยนิตย์ จ.กรุงเทพฯ  | EMS Tracking Code : MHNK000049972

คุณ ชัชวัสส์ นิยมราษฏร์ จ.กรุงเทพฯ  | EMS Tracking Code : SAI4000272034

คุณ สุรภพ วัยระดา จ.อ่างทอง  | EMS Tracking Code : MHNK000053916

คุณ สุเนตร บุญมา จ.ชลบุรี  | EMS Tracking Code : RONG000647077

บ.อินเตอร์คลูลิ่ง จ.นนทบุรี  | EMS Tracking Code : ED 5936 6925 8 TH

คุณ จิรายุทธ ภูมิภักดิ์ จ.นครราชสีมา  | EMS Tracking Code : ED 5936 6926 1 TH

คุณ ยุรนันท์ ไชยชนะ จ.ชลบุรี  | EMS Tracking Code : MHNK000057507

คุณ มุทิน ผาสุรินทร์ จ.สระบุรี  | EMS Tracking Code : MHNK000058769

คุณ กิติศัพท์ แย้มรัตน์ จ.ชลบุรี  | EMS Tracking Code : ขนส่ง พีเอ็ม เล่มที่ 923 เลขที่ 46134

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนตุลาคม 2561

บริษัท พีเอส บรอดแบนด์ เทคโนโลยี จำกัด  จ.กรุงเทพฯ  | EMS Tracking Code : LPDU000617093

คุณ พงศธร รอดสมัย จ.กรุงเทพฯ  | EMS Tracking Code : SAI4000254737

คุณ บุษบา พรมงาม จ.กรุงเทพฯ  | EMS Tracking Code : BRO2000217886

คุณ เบญจวรรณ วิชิตชยานนท์ จ.ภูเก็ต  | EMS Tracking Code : MHNK000042668

บจก.ว๊อก ฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ.กรุงเทพฯ  | EMS Tracking Code : MHNK000042660

คุณ จิตรกร คิดค้า จ.สกลนคร  | EMS Tracking Code : MHNK000043493

คุณ เกียรติศักดิ์ แสนมะโน จ.บุรีรัมย์  | EMS Tracking Code : SAI4000261632

คุณ ธนาวัฒน์  สุขตะโก จ.ชุมพร  | EMS Tracking Code : ขนส่งสปีดภาคใต้ เล่มที่5379 เลขที่43

คุณ ศรายุทธ หมื่นไวย์ จ.พัทลุง  | EMS Tracking Code : ขนส่งพัฒนาเอ็กซ์เพรส เล่มที่181 เลขที่09013

ร้าน เปี๊ยกมอเตอร์ จ.ลพบุรี  | EMS Tracking Code : ขนส่งพีแอล เล่มที่667 เลขที่33328

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนกันยายน 2561

สตูลฮอนด้า จ.สตูล  | EMS Tracking Code : SAI4000238835

คุณ สุรภพ วัยระตา จ.อ่างทอง  | EMS Tracking Code : SAI4000238834

ซิกม่า กระจกยนต์ จ.สมุทรปราการ  | EMS Tracking Code : SAI4000239383

คุณ พิษณุ ถาวรสถิตสกุล จ.ปทุมธานี  | EMS Tracking Code : BRO2000206464

คุณ เกียรติศักดิ์ แสนมะโน จ.บุรีรัมย์  | EMS Tracking Code : BRO2000206465

คุณ สมพันธ์ ชัยปัญญา จ.ภูเก็ต  | EMS Tracking Code : ขนส่ง พีที ภูเก็ต เล่มที่ 060 เลขที่ 2972

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนสิงหาคม 2561

คุณ กิติศัพท์ แย้มรัตน์ จ.ชลบุรี  | EMS Tracking Code : ขนส่ง บารมี เล่มที่737 เลขที่ 36802

คุณ อรรถพล  วินสน จ.ตรัง  | EMS Tracking Code : SIA4180802091

คุณ Puzikov Vladislav จ.ประจวบคีรีขันธ์  | EMS Tracking Code : ED 5267 1125 3 TH

คุณ ธนกฤต บุญวิริยะ จ.กรุงเทพฯ  | EMS Tracking Code : SIA4180804172

คุณ ภาคภูมิ แห้วเพ็ชร จ.แม่ฮ่องสอน  | EMS Tracking Code : SIA4180804943

บจก. แจม คอร์ปอเรท จ.ปทุมธานี  | EMS Tracking Code : MHNK000025334

คุณ ธนกฤต บุญวิริยะ จ.กรุงเทพฯ  | EMS Tracking Code : BRO 2000191217

พีเอส บอรดแบนด์ จ.กรุงเทพฯ  | EMS Tracking Code : BRO 2000191219

คุณ นุกุล ทองก้อน  จ.ชลบุรี | EMS Tracking Code : BRO 2000191218

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนกรกฏาคม 2561

คุณ สุพัฒน์ สมาน จ.ระยอง  | EMS Tracking Code : SAI4180700217

คุณ คมสิน แก้วปลายคลอง จ.สุราษฎร์ธานี  | EMS Tracking Code : MHNK000011106

คุณ ประสิทธิ์ แสนศรีโสภา จ.แม่ฮ่องสอน  | EMS Tracking Code : SAI4000206667

CK PRO GROUP จ.สมุทรสาคร  | EMS Tracking Code : ED 4910 1605 7 TH

คุณ ธนากร โอภาบูรณะกุล จ.ชลบุรี  | EMS Tracking Code : SAI4000209779 

คุณ พิษณุ ถาวรสถิตสกุล จ.ปทุมธานี  | EMS Tracking Code : SAI4000210692

คุณ ธัชวรรธน์ วรัตถ์กิตินันท์ จ.กรุงเทพฯ  | EMS Tracking Code : SAI4180704146

คุณ นันทวุฒิ ภูทองจันทร์ จ.สกลนคร  | EMS Tracking Code : SAI4000216197

คุณ ทวีศักดิ์ ทับทิม จ.กรุงเทพฯ  | EMS Tracking Code : SAI4000216198

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนมิถุนายน 2561

คุณ ยุรนันท์  จ.ชลบุรี  | EMS Tracking Code : SAI4000188605

คุณ วุฒิชัย ทรัพย์พร้อม จ.นนทบุรี  | EMS Tracking Code : BRO2000144737

คุณ พิษณุ ถาวรสถิตสกุล จ.ปทุมธานี  | EMS Tracking Code : SAI4000194595

คุณ อำนวยพร ปราบแต่ง จ.ระนอง  | EMS Tracking Code : SAI4000194546

คุณ โศรญา วินสน จ.ตรัง  | EMS Tracking Code : SAI4000194974

คุณ ธัชวรรธน์ วรัตถ์กิตินันท์ จ.กรุงเทพฯ  | EMS Tracking Code : MHNK000006900

คุณ จินตนา เรืองปิยะรักษา จ.กรุงเทพฯ  | EMS Tracking Code : MHNK000006901

คุณ กานต์ ทองฟู จ.สมุทรปราการ  | EMS Tracking Code : MHNK000007204

คุณ ไพรัช ไลวรรณ์ จ.เชียงราย  | EMS Tracking Code : SAI4000197456

คุณ อรรถพล วินสน จ.ตรัง  | EMS Tracking Code : SAI4000199328

คุณ ปุ้ย กิจจา จ.กรุงเทพฯ  | EMS Tracking Code : RONG000575234

คุณ จิตรกร คิดค้า จ.สกลนคร  | EMS Tracking Code : RONG000575233

คุณ กิติศัพน์ แย้มรัตน์ จ.ชลบุรี  | EMS Tracking Code : ขนส่ง PM เล่มที่ 289 เลขที่ 14434

ร้าน ส.กระจกรถยนต์ จ.ชลบุรี  | EMS Tracking Code : MHNK000009059

คุณ ศราวุฒิ คล้ายวงษ์ จ.สระบุรี  | EMS Tracking Code : MHNK000009060

คุณ พิพัฒน์ วรรณโก จ.นครราชสีมา  | EMS Tracking Code : BCPS000337308

คุณ พัชรี วณิชชากรพงศ์ จ.กรุงเทพฯ  | EMS Tracking Code : SAI4000201527

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนพฤษภาคม 2561

อู่ธวัช เซอร์วิส 2004 จ.สมุทรปราการ | EMS Tracking Code : BRO2000126658

ควอลิตี้ มัลติพลัส จำกัด จ.กรุงเทพฯ | EMS Tracking Code : ขนส่งโดย รถบริษัท

บ.เมเจอร์ ไบโอ ไลฟ์ จ.เชียงใหม่ | EMS Tracking Code : BRO2000128210

คุณ จรัญ  ทิพย์สุวรรณ จ.ปทุมธานี  | EMS Tracking Code : PSJR000134659

คุณ ประกอบ พิมายนอก จ.นนทบุรี  | EMS Tracking Code : ED 4256 1476 5 TH

คุณ ปรัชญา คนเพียร จ.สมุทรปราการ | EMS Tracking Code : ED 4256 1475 1 TH

แฟมิลี่ฟิล์มกระจกรถยนต์ จ.เชียงใหม่ | EMS Tracking Code : ED 4256 5824 0 TH

เอสเอ็มซี ออโต้ พลัส จ.นนทบุรี | EMS Tracking Code : BRO2000131844

บจก. บีพีอิเตอร์โปรดักส์ จ.สมุทรปราการ | EMS Tracking Code : BRO02000135116

บจก.โมลด์แมชชีนเซ็นเตอร์ กทม. | EMS Tracking Code : BRO02000135117

คุณ ปรัชญา เข็มรุ่ง จ.ฉะเชิงเทรา | EMS Tracking Code : ขนส่ง เค แอนด์ วี เล่มที่ 895 เลขที่44721 

บจก.พีเอส บรอดแบรนด์ เทคโนโลยี กทม. | EMS Tracking Code : BRO2000137450

ร้านฟิล์มกรองแสง วรเชษฐ์ บุญนาค จ.ลำปาง | EMS Tracking Code : ED 4401 0834 1 TH

ชายเล็ก พีเคคาร์ออดิโอ จ.อุบลราชธานี | EMS Tracking Code : BRO2000140309

อินเตอร์คลูริ่งเทค จ.นนทบุรี | EMS Tracking Code : SAI4000186813

คุณ ประสิทธิ์ บุญสมทบ จ.ระยอง | EMS Tracking Code : SAI4000186808

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนเมษายน 2561

เคพีพี กลาส จำกัด  จ.กำแพงเพชร | EMS Tracking Code : BKAE000527715

คุณ ประกอบ  จ.นนทบุรี  | EMS Tracking Code : ED 4028 8916 5 TH

แฟมิลี่ฟิล์มกระจกรถยนต์  จ.เชียงใหม่  | EMS Tracking Code : BRO2000120858

คุณ นเรศ  จ.ยโสธร  | EMS Tracking Code : BRO2000120849

บีพี อินเตอร์โปรดักส์  จ.สมุทรปราการ  | EMS Tracking Code : BRO2N00002515

คุณ ธัชวรรธน์  จ.กทม  | EMS Tracking Code : BRO2000120863

คุณ จิรายุ  จ.ชลบุรี  | EMS Tracking Code : BRO2N00002496

คุณ อภัสดา  จ.เลย  | EMS Tracking Code : BRO2180401297

คุณ นิวัต  จ.สมุทรสาคร  | EMS Tracking Code : ED3908 8761 6 TH

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนมีนาคม 2561

ศักดิ์วิเชียร  จ.อำนาจเจริญ  | EMS Tracking Code : SAI4000157789

Prosteam KORAT  จ.นครราชสีมา  | EMS Tracking Code : SAI4000157790

เอ็ม เอส พี แมชชีนทูลส์ จำกัด   จ.กรุงเทพฯ  | EMS Tracking Code :  ED 3464 9649 6 TH

ไทยออโต้กลาส จำกัด  จ.กรุงเทพฯ  | EMS Tracking Code : ED 3464 9650 5 TH

คุณ สิริชัย จ.พะเยา  | EMS Tracking Code : ED 3592 8383 5 TH

คุณ วรพงษ์ จ.สุราษฎร์ธานี  | EMS Tracking Code : ED 3592 3928 9 TH

คุณ พิทักษ์พล จ.กรุงเทพฯ  | EMS Tracking Code : EU 8577 0099 6 TH

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

คุณ พรประทาน จ.น่าน  | EMS Tracking Code : 

คุณ พิษณุ จ.จันทบุรี  | EMS Tracking Code : EU 4789 0306 6 TH

คุณ พาทิศ จ.กรุงเทพฯ  | EMS Tracking Code : ED 3324 3670 0 TH

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนมกราคม 2561

คุณ ศราวุธ  จ.อุบลราชธานี  | EMS Tracking Code : ED 2888 4735 0 TH 

คุณ รวม  จ.กรุงเทพ  | EMS Tracking Code : EU 1712 4172 2TH 

คุณ ศราวุฒิ  จ.สระแก้ว  | EMS Tracking Code : ED 3110 5193 9 TH

คุณ ธีรวัฒน์  จ.สระบุรี  | EMS Tracking Code : ED 3195 0867 1 THหมายเลขพัสดุปี 2560

หมายเลขพัสดุปี 2559

หมายเลขพัสดุปี 2558

หมายเลขพัสดุปี 2557