สถานะการจัดส่ง

7 มกราคม 2559 9:17:45

คลิ๊กที่นี่เพื่อตรวจสอบสถานะสินค้า

         ems_logo_express.jpg

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนมีนาคม 2562

คุณ สุเทพ สภาพอัฐ จ.พระนครศรีอยุธยา | EMS Tracking Code : ED 7275 8563 1 TH

คุณ ศุภวิทย์  จุฑาพฤทธิ์ จ.นครราชสีมา | EMS Tracking Code : ED 7275 8806 8 TH

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

เอ็น.ดี.เอส . 34 (พ.ญ นันทิยา  เทียนไพฑูรณ์) จ.นครราชสีมา | EMS Tracking Code : ขนส่ง เอ็นทีซี เลขที่1190202005432

คุณ ปริเยศ  วิกล จ.ยโสธร | EMS Tracking Code : EW605686975TH

คุณ อรรถพล วินสน จ.ตรัง | EMS Tracking Code : ED 701720294 TH

คุณ พิษณุ  ถาวรสถิต จ.ปทุมธานี | EMS Tracking Code : ED 7017 26646 TH

คุณ ปิยชาติ อนุสรหิรัญการ จ.พะเยา | EMS Tracking Code : ED 7093 4334 7 TH

คุณ พิพัฒพล  ภูบรรพระ จ.ปทุมธานี | EMS Tracking Code : ED 7093 5094 9 TH

คุณ ภานุ ราชพัฒน์ จ.ระยอง | EMS Tracking Code : ED 7093 8852 0 TH

คุณ พจน์สุพร สินธำรงรักษ์ จ.ปทุมธานี | EMS Tracking Code :  ED 7093 8853 3 TH

คุณ มะนาเซร์ วาหม๊ะ จ.ปัตตานี | EMS Tracking Code :  ED 7093 8852 0 TH 

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนมกราคม 2562

คุณ ปรัชญา คนเพียร จ.สมุทรปราการ | EMS Tracking Code : ED 6615 9269 1 TH

คุณ จารุวรรณ สังข์มูณี จ.สุราษฯ | EMS Tracking Code : ED 6615 1704 1 TH

คุณ เจนวิทย์ สุวรรณผดุง จ.ลพบุรี  | EMS Tracking Code : ED 6615 3457 0 TH

คุณ จารุวรรณ สังข์มูณี จ.สุราษฯ  | EMS Tracking Code : ED 6615 3456 6 TH 

คุณ ศุภกิจ สมจิตร จ.กรุงเทพฯ  | EMS Tracking Code : ED 6615 3454 9 TH

คุณ รามิล ชำนาญหมอ จ.นครราชสีมา | EMS Tracking Code : ED 6615 3455 2 TH

คุณ ศักดิ์ชัย แย้มยิ้ม จ.ชลบุรี | EMS Tracking Code : ED 6615 3453 5 TH

คุณ กิติศัพท์ แย้มรัตน์ จ.ชลบุรี | EMS Tracking Code : EV 3358 1828 3 TH

พีเอส บรอดแบนด์ เทคโนโลยี จ.กรุงเทพฯ | EMS Tracking Code : MHNK000071053

บีพี อินเตอร์โปรดักษ์ จ.สมุทรปราการ | EMS Tracking Code : MHNK000071063

คุณ ปรัชญา คนเพียร จ.สมุทรปราการ | EMS Tracking Code : ED 6615 9269 1 TH

คุณ จารุวรรณ สังข์มูณี จ.สุราษฯ | EMS Tracking Code : ED 6615 1704 1 TH

คุณ วสันต์ อ๊อดจังหรีด จ.สมุทรปราการ | EMS Tracking Code : ED 6691 5005 4 TH

คุณ จิดาภา ปุญญกาญจน์กุล จ.นนทบุรี | EMS Tracking Code : EW 0270 0948 0 TH

คุณ จิรญา สำเนียงหวาน จ.ปทุมธานี | EMS Tracking Code : ED 6770 2067 4 TH

คุณ อานนท์ ปุ๋ยกระโทก จ.นครราชสีมา | EMS Tracking Code : ED 6770 0652 2 TH

คุณ ธนกฤต บุญวิริยะ จ.นครราชสีมา | EMS Tracking Code : EW 6053 8150 6 TH

คุณ นาฎธิดา เอกวานิช จ.ภูเก็ต | EMS Tracking Code : ED 6869 7917 2 TH 

คุณ จิรวัฒน์ คำจันทร์ จ.ปทุมธานี | EMS Tracking Code : ED 6935 1003 6 TH

คุณ ประสิทธิ์ แสนศรีโสภา จ.กรุงเทพฯ | EMS Tracking Code : ED 6935 1002 2 TH

หมายเลขพัสดุปี 2561

หมายเลขพัสดุปี 2560

หมายเลขพัสดุปี 2559

หมายเลขพัสดุปี 2558

หมายเลขพัสดุปี 2557