สถานะการจัดส่ง

7 มกราคม 2559 9:17:45

คลิ๊กที่นี่เพื่อตรวจสอบสถานะสินค้า

         ems_logo_express.jpg

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนมิถุนายน 2561

คุณ ยุรนันท์  จ.ชลบุรี  | EMS Tracking Code : SAI4000188605

คุณ วุฒิชัย ทรัพย์พร้อม จ.นนทบุรี  | EMS Tracking Code : BRO2000144737

คุณ พิษณุ ถาวรสถิตสกุล จ.ปทุมธานี  | EMS Tracking Code : SAI4000194595

คุณ อำนวยพร ปราบแต่ง จ.ระนอง  | EMS Tracking Code : SAI4000194546

คุณ โศรญา วินสน จ.ตรัง  | EMS Tracking Code : SAI4000194974

คุณ ธัชวรรธน์ วรัตถ์กิตินันท์ จ.กรุงเทพฯ  | EMS Tracking Code : MHNK000006900

คุณ จินตนา เรืองปิยะรักษา จ.กรุงเทพฯ  | EMS Tracking Code : MHNK000006901

คุณ กานต์ ทองฟู จ.สมุทรปราการ  | EMS Tracking Code : MHNK000007204

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนพฤษภาคม 2561

อู่ธวัช เซอร์วิส 2004 จ.สมุทรปราการ | EMS Tracking Code : BRO2000126658

ควอลิตี้ มัลติพลัส จำกัด จ.กรุงเทพฯ | EMS Tracking Code : ขนส่งโดย รถบริษัท

บ.เมเจอร์ ไบโอ ไลฟ์ จ.เชียงใหม่ | EMS Tracking Code : BRO2000128210

คุณ จรัญ  ทิพย์สุวรรณ จ.ปทุมธานี  | EMS Tracking Code : PSJR000134659

คุณ ประกอบ พิมายนอก จ.นนทบุรี  | EMS Tracking Code : ED 4256 1476 5 TH

คุณ ปรัชญา คนเพียร จ.สมุทรปราการ | EMS Tracking Code : ED 4256 1475 1 TH

แฟมิลี่ฟิล์มกระจกรถยนต์ จ.เชียงใหม่ | EMS Tracking Code : ED 4256 5824 0 TH

เอสเอ็มซี ออโต้ พลัส จ.นนทบุรี | EMS Tracking Code : BRO2000131844

บจก. บีพีอิเตอร์โปรดักส์ จ.สมุทรปราการ | EMS Tracking Code : BRO02000135116

บจก.โมลด์แมชชีนเซ็นเตอร์ กทม. | EMS Tracking Code : BRO02000135117

คุณ ปรัชญา เข็มรุ่ง จ.ฉะเชิงเทรา | EMS Tracking Code : ขนส่ง เค แอนด์ วี เล่มที่ 895 เลขที่44721 

บจก.พีเอส บรอดแบรนด์ เทคโนโลยี กทม. | EMS Tracking Code : BRO2000137450

ร้านฟิล์มกรองแสง วรเชษฐ์ บุญนาค จ.ลำปาง | EMS Tracking Code : ED 4401 0834 1 TH

ชายเล็ก พีเคคาร์ออดิโอ จ.อุบลราชธานี | EMS Tracking Code : BRO2000140309

อินเตอร์คลูริ่งเทค จ.นนทบุรี | EMS Tracking Code : SAI4000186813

คุณ ประสิทธิ์ บุญสมทบ จ.ระยอง | EMS Tracking Code : SAI4000186808

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนเมษายน 2561

เคพีพี กลาส จำกัด  จ.กำแพงเพชร | EMS Tracking Code : BKAE000527715

คุณ ประกอบ  จ.นนทบุรี  | EMS Tracking Code : ED 4028 8916 5 TH

แฟมิลี่ฟิล์มกระจกรถยนต์  จ.เชียงใหม่  | EMS Tracking Code : BRO2000120858

คุณ นเรศ  จ.ยโสธร  | EMS Tracking Code : BRO2000120849

บีพี อินเตอร์โปรดักส์  จ.สมุทรปราการ  | EMS Tracking Code : BRO2N00002515

คุณ ธัชวรรธน์  จ.กทม  | EMS Tracking Code : BRO2000120863

คุณ จิรายุ  จ.ชลบุรี  | EMS Tracking Code : BRO2N00002496

คุณ อภัสดา  จ.เลย  | EMS Tracking Code : BRO2180401297

คุณ นิวัต  จ.สมุทรสาคร  | EMS Tracking Code : ED3908 8761 6 TH

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนมีนาคม 2561

ศักดิ์วิเชียร  จ.อำนาจเจริญ  | EMS Tracking Code : SAI4000157789

Prosteam KORAT  จ.นครราชสีมา  | EMS Tracking Code : SAI4000157790

เอ็ม เอส พี แมชชีนทูลส์ จำกัด   จ.กรุงเทพฯ  | EMS Tracking Code :  ED 3464 9649 6 TH

ไทยออโต้กลาส จำกัด  จ.กรุงเทพฯ  | EMS Tracking Code : ED 3464 9650 5 TH

คุณ สิริชัย จ.พะเยา  | EMS Tracking Code : ED 3592 8383 5 TH

คุณ วรพงษ์ จ.สุราษฎร์ธานี  | EMS Tracking Code : ED 3592 3928 9 TH

คุณ พิทักษ์พล จ.กรุงเทพฯ  | EMS Tracking Code : EU 8577 0099 6 TH

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

คุณ พรประทาน จ.น่าน  | EMS Tracking Code : 

คุณ พิษณุ จ.จันทบุรี  | EMS Tracking Code : EU 4789 0306 6 TH

คุณ พาทิศ จ.กรุงเทพฯ  | EMS Tracking Code : ED 3324 3670 0 TH

หมายเลขพัสดุส่งสินค้าประจำเดือนมกราคม 2561

คุณ ศราวุธ  จ.อุบลราชธานี  | EMS Tracking Code : ED 2888 4735 0 TH 

คุณ รวม  จ.กรุงเทพ  | EMS Tracking Code : EU 1712 4172 2TH 

คุณ ศราวุฒิ  จ.สระแก้ว  | EMS Tracking Code : ED 3110 5193 9 TH

คุณ ธีรวัฒน์  จ.สระบุรี  | EMS Tracking Code : ED 3195 0867 1 THหมายเลขพัสดุปี 2560

หมายเลขพัสดุปี 2559

หมายเลขพัสดุปี 2558

หมายเลขพัสดุปี 2557